måndag 16 maj 2016

Man kan klippa ett får många gånger men bara slakta det en gång

Man kan klippa ett får många gånger men bara slakta det en gång, och det är vad jag gjort idag med mina Lifco. En fin resa från 93 kronor till 233.60. Men värdestegringen ger mig inga utdelningar. Lifco kommer säkert fortsätta uppåt över tid men min målsättning är att maximera utdelning och inte värdestegring. Så jag tar hem den här vinsten och återinvesterar i bolag med högre direktavkastning.

Jag kan alltid köpa Lifco igen om den går ner. Finns fallhöjd om det blir stökigt framöver. Under fallet i början av året gick den ner till 175. Vanligtvis brukar jag inte sälja av allt i ett innehav men med bara 50 stycken är det inte mycket att dela upp.

Sålt 50 Lifco

Ökat i existerande innehav:

Köpt 10 Beijer Alma
Köpt 15 Ericsson B
Köpt 20 Nordnet
Köpt 15 Swedbank

Detta får upp aprilutdelningarna till över 20,000 vilket var min nuvarande målsättning och jag kan nu fortsätta att fokusera på att öka i övriga svaga månader dvs alla utom Mars-Maj.

Delmål

Januari      12,000
Februari    15,000
Juni           10,000
Juli            12,000
Augusti     15,000
September 8,000
Oktober     15,000
November 15,000
December  7,500

Att nå de här målen med bara svenska innehav är omöjligt utan att överexponera sig mot enskilda bolag.

Projektet fortskrider. Hela portföljen är tillgänglig under fliken Innehav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar