Investeringsfilosofi

Jag investerar i utdelande bolag, ETFer och preferensaktier som jag kontinuerligt återinvesterar i.

Jag vill ha en spridning av innehaven så att jag inte är för beroende av ett enskilt bolag, bransch eller valuta. 

Jag vill ha utdelning alla månader (dividend carpet bombing) så att jag kan återinvestera löpande över året samt få bästa möjliga totalavkastningseffekt.

Bolagen jag väljer skall vara finansiellt stabila, ha god utdelningshistorik, ha en affärsidé jag förstår samt verka i en bransch som inte enkelt kan utsättas för konkurrens tex från ny teknik eller från låglöneländer.

Jag tror mig inte kunna säga när något är fullvärderat eller ej. Både upp- och nergångar tenderar att vara längre än man tror. Därför köper jag alltid i avsikt att behålla. Om något fundamentalt kring bolaget ändras, tex minskad utdelning kommer jag överväga att sälja.

I mindre innehav kan jag rucka på principerna ovan.

Om någon intressant kortsiktig investering uppenbarar sig, tex ett omotiverat stort kursfall på grund av vinstvarning, stämning eller liknande kan jag tänka mig att nalla av krigskassan. 

Moral och etik är vanligtvis inte en faktor i mina investeringsbeslut. 

Jag lånar inte för att köpa aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar